Vrh W

foto  foto 
Otec: GIC Siemagis s Purr Fect Pablo Matka: Scarlett Lovely Panther
Krevní skupina: B Krevní skupina: B